пʼятниця, 2 листопада 2018 р.


Про підсумки проведення ІХ Міжнародного
мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді
імені Тараса Шевченка
у 2018-2019 навчальному році

Відповідно до Указу  Президента України від 30 вересня 2010 року №928 «Про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка», Положення про  Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року №571, наказу управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації №198 від 03.10.2018, керуючись Положенням про  відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Камянської міської ради, затвердженого рішенням Камянської міської ради від 28.11.2017 №1-11 відповідно до наказу відділу ОКМС від 09.10.2018 №171-ОД у загальноосвітніх навчальних закладах міської ради проходив І етап ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, 27 жовтня 2018 року  на  базі Камянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 було проведено ІІ етап Конкурсу.
         Завдання ІІ етапу Конкурсу носили творчий характер, що сприяло розкриттю саме творчого потенціалу учнів. Члени журі відзначили високий рівень підготовки учнів    Кам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1, Кам’янської загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів   № 2 з поглибленим вивченням окремих предметів,  еколого-економічного ліцею, Тимошівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.
         За результатами проведення ІІ етапу Конкурсу, на підставі рішення журі  переможцями ІІ етапу ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка  є  учні  ліцею:


Єлютіна Яна Віталіївна, Кам’янський еколого-економічний ліцей, 8 клас, ІІ місце, учитель Соколова Ганна Петрівна
Геріх Діана Сергіївна, Кам’янський еколого-економічний ліцей, 9 клас, І місце, учитель Соколова Ганна Петрівна
Бондаренко Дарина Андріївна, Кам’янський еколого-економічний ліцей, 11 клас, ІІ місце, учитель Соколова Ганна Петрівна
Вітаємо юних літераторів – знавців творчості Т.Г.Шевченка!!!


Дорогі друзі! Рада вітати Вас на нашому блозі. Безперечно, радію, що Ви маєте осінні канікули – прекрасну  нагоду для відпочинку і наснаги. Упевнена, що завдання з української мови і літератури збагатять Вас духовно, допоможуть в освоєнні інших наук.
Запрошую до співпраці!!!
                                                                    8 клас
Українська мова
Тема для опрацювання: Простий дієслівний присудок. Складений присудок, його види, способи вираження. Тире між   підметом і присудком.
ЗАВДАННЯ
1. Позначити рядок, у якому підмет вира­жений дієприкметником у значенні іменника
А. Високо в захмар'я навколо нас здіймалися гостроверхі ялини, срібнокорі осики, похмурі дубі (Б.Харчук).
Б. Несторова розгубленість тривала лише миті (Р.Іваничук).
В. Слово мовлене часто викликає супротив (П.Загребельний).
Г. Тоді сталося несподіване для хлопчака, для Степана і для самого Шептала (В.Дрозд).   
2. Знайти рядок, у якому речення має скла­дений дієслівний присудок.
А. Від того часу та сосна не давала мені спокою. (Ю.Збанацький).
Б. На довгих ніжках-галузинках ішов назустріч великий птах (Є.Гуцало).
В. За власною ініціативою я ніколи не зважився б вилізти на вершину тієї сосни (Ю.Збанацький).
Г. Мова моїх земляків наповнювала мене не­відомою раніше радістю й силою (Ю.Мушкетик).                                                                                     
3.  Указати рядок, де зазначено речення зі складеним іменним присудком.
А. На початку благодатного літа річки стають тихі й прозорі (Б.Харчук).
Б. Радісно затремтіло моє серце (О.Кониський)
В. Голос Михайла Драгоманова не стихає над Україною і світом (П.Федченко).
Г. Усе повинне підкорятися зусиллям розуму (П.Загребельний                                                                                                      
4.  Визначити речення, у яких між підме­том і присудком тире не ставиться.
А. Добрий сусід найближча родина (В.Скуратівський).
Б. Ця зустріч на вулиці наче усміх таємниці (Є.Гуцало).
В. Миронів батько чоловік уже в літах (І.Франко).
Г. Малий Мирон дивна дитина (І.Франко).
Ґ. Совість не смертельна (Б.Харчук).                                                                              
5. Установити відповідність між речення­ми і способами вираження в них підметів.
А. Гірським грудкастим путівцем тягнуться троє (Б.Харчук).
Б. Відтак розпочинало­ся оте велике дійство (М.Красуцький).
В. Промайнуло чимало літ (М.Красуцький).
Г. Перехожі здивовано озиралися на мене, зни­зували плечима (М.Кра­суцький).
Ґ. Пишучи листа, кожен має дбати про додержан­ня ряду мовних та етич­них норм (Є.Чак).
Д. Новий рік завжди був бажаним святом у кож­ній родині (В.Скуратів-ський).
1. Іменник.

2. Займенник.

3. Числівник.

4. Сполучення числів­ника з іменником.

5. Власна назва.

6. Дієприкметник у зна­ченні іменника.


6.Установіть відповідність між реченнями та видами при­судків, ужитих у них.
А. Козаки не змогли за­городити дорогу ордин­цям (Б.Харчук).
Б. Усі   бранці  були  у святковому (Б.Харчук).
В. Пісня ледве мріє в мороці ночі (Ю.Мушкетик).
Г. Драгоманов прагнув згуртувати прогресивні сили Європи та України (П.Федченко).
Ґ. Під ноги білому коневі стелилася висока трава (В.Дрозд).
Д. Найкращою оздобою
голови дівчини є вінок (О.Воропай).

1. Простий присудок.


2. Складений дієслівний присудок.3. Складений іменний

7.З'ясувати відповідність між реченнями і способами вираження іменної частини скла­дених присудків, ужитих у них.
А. Новорічний   вогонь віддавна вважався свя­щенним    (В.Скуратівськиії).
Б. У галереї образів звер­тала на себе увагу пуб­ліки картина одного мо­лодого артиста (Т.Бордуляк).                                 
В. Море було прикра­шене мідною бляхою місяця (В.Шевчук).
 Г. З давніх-давен сусід­ство відзначалося кон­кретними і сталими тра­диціями (В.Скуратівський).
Ґ. Конвалія має цікаву будову (М.Приходько).
 Д. Беззахисність - це за­лежність.
1. Іменник у формі на­зивного відмінка.

2. Іменник у формі зна­хідного відмінка.

3. Іменник у формі оруд­ного відмінка.
4.  Прикметник у формі орудного відмінка.

5.  Дієприкметник у формі називного відмінка.                    

8.   Записати текст. Підкреслити головні члени речення (підмети і присудки).
            Аїр тростяний – багаторічна трав'яниста росли­на. Вона має ще народні назви: татарське зілля, ле­пеха, ірний корінь, явір. Широко ця рослина застосовується в побуті. В Україні пахучим листям аїру господині застеляють у хатах глиняні долівки, при­крашають житла, вважаючи, що своїм приємним за­пахом лепеха вбиває бліх та інших комах-паразитів.
            Мабуть, ніхто не задумувався над тим, що бать­ківщиною цієї рослини є Китай та Індія. Аїрний корінь використовувався там для приготування чудових східних ароматів.
                                                                                                                                
9. Скласти два речення так, щоб у першо­му підмет був виражений назвою художнього твору, а в другому — присудок був виражений фразеологізмом.
                                                                                                                     
Українська література


            Світ української поезії. Т.Шевченко: викуп поета з неволі,
причини арешту. Цикл «В казематі».
Вивчити напамять поезії «Мені однаково, чи буду…», «Садок вишневий коло хати…»

9 клас.     Українська мова
Тема для опрацювання: Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення. Розділові знаки у складносурядних реченнях
Інтонація складносурядного речення. Синонімія  складносурядних речень  з різними сполучниками
Завдання
Спишіть речення. Поставте пропущені розділові знаки, вставте пропущені літери, підкресливши орфограму;  виконайте завдання 1 – 6 до тексту.
1. Ліс був дуже в…ликий і все буяло.
2. Зразу росли кущі ліщини тернини  і малин..ику  а далі стояли в…ликі столітні д…рева.
 3. Тут було спокійно і всі відчували себе затишно.
4. То птиці на верху древ співали  то дятел стукав у тіні д..рев  видзьобуючи поживу.
5. Інколи показувалася білка  і  скакала з одної гілки на другу.               
  6. Хлопці були дуже раді  а  під вечір вони мріяли  ропалити  вогонь.
 7. Для того хлопчаки назбирали  сухого гіляччя а хтось збирав опалу з дерва кору.
 8. Тут у холодному лісі не відчували спраги  але голод їм таки добре докучав (За А. Чайковським).
1.  Укажіть номери складносурядних   речень, що вказують:
 А) на одночасність                         Б) послідовність подій
2. Укажіть номери складносурядних   речень, що вказують:
 А) на чергування  подій               Б) на протиставлення явищ
3. Укажіть складносурядне речення, у якому не потрібно ставити розділовий знак. Поясніть (письмово) причину такого явища.
4. Зробіть повний синтаксичний розбір двох речень (за вибором).
Орфографія
1. З подвоєними літерами треба писати  усі слова в  рядку
А  зран…я, безсмерт…я, пісен…ий, прочитан…ий
Б  довгождан…ий, огнен…ий, спросон…я, суцвіт…я
В  страшне…ий, картин…ий, єдин…ий,  міськ…ом
Г  стат…ей, жит…єдайний, згуртован…ий, роздоріж…я

2. Усі слова треба  писати з префіксом  с -  у рядку 
А   (з, с)понукати, (з, с)хованка, ( з, с)хибити,(з, с)тримуваний
Б  (з, с)пиляний, (з, с)чепити, (з, с)фокусувати, (з, с)фальшувати
В  (з, с)класти, (з, с) проектувати, (з, с)різати, (з, с)хитрувати
Г  (з, с)плавити, (з, с)казати, (з, с)дерти, (з, с)шити

3. Усі слова треба  писати з префіксом  при-  у рядку 
А  пр…тихнути, пр...бережний, пр...буток, пр...солодити
Б  пр…біднюватися, пр…везений, пр…славний, пр…мужній
В  пр …зирство, пр…злий, пр…сісти, пр…землення
Г  пр…міський, пр…близний, пр…непорочний, пр…новий

4. 2. Апостроф треба писати в усіх словах у рядку
А  св…ято, Стеф…юк, міжбрів…я, рум…яний
Б  з…єднаний, дзв…якнути, дит…ясла, торф…яний
В  пів…яблука, зв…язати, бур…як, м…язи
Г  возз…єднати, п…єдестал, Руж…є, миш…як


9 клас.  Українська література
Українська література доби Ренесансу і доби Бароко
Розвиток книгодрукування. Перші друковані книги в Україні. Іван Вишенський, Іван Величковський, Семен Климовський – видатні діячі української культури (оглядово). Історико-мемуарна проза. Загальні відомості про козацькі літописи Г. Граб’янки, Самовидця,  С. Величка) та «Історію русів». Вертеп як вид лялькового театрального дійства.
Григорій СКОВОРОДА. «Бджола та Шершень», «Всякому місту – звичай і права…», «De libertate» (зі збірки «Сад Божественних пісень»)
Життя і творчість філософа, просвітителя, поета. Його християнські морально-етичні ідеали. Біблійна основа творчості
Г. Сковороди та його вчення про самопізнання і «сродну (споріднену) працю». Проповідь житейської невибагливості, пошуку гармонії з собою і світом. Повчальний характер і художні особливості збірки «Байки Харківські».
ТЛ: Ренесанс, Бароко.
ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ
Виберіть із запропонованих афоризмів Г.Сковороди один, який вам найбільше сподобався і розкрийте  його зміст, скориставшись формою твору-роздуму:
- Любов виникає з любові; коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю
- З усіх утрат втрата часу найтяжча
 - Не розум від книг, а книги від розуму створились
 -  Всяка їжа і пиття смачні й корисні, але треба знати час, місце і міру
 - Немає нічого небезпечнішого за підступного ворога, але немає нічого отрутнішого від удаваного друга
 - Не суди лиця, суди слово
 - Наскільки трудне все те, що непотрібне і дурне! Наскільки легке і солодке все, що істинне і потрібне
 - Не любить серце, не бачачи краси
- Царство Боже  всередині нас

Позакласне читання. СЛ: М. Павленко. «Моя класнюча дівчинка»

11 клас Українська мова

РМ №6. Види запису почутого: докладний запис, конспект, тези, план.
Написання –н- у прикметниках, дієприкметниках, займенниках, прислівниках; -нн- у прикметниках, прислівниках. Правопис займенників.
Пунктограма при відокремлених другорядних членах речення.

                                                    Українська література
1. Юрій Яновський   “Дитинство”, “Шаланда в морі” (з роману “Вершники”)  Творча біографія митця. Романтичність світовідчуття і стилю в ранній творчості. Роман у новелах “Вершники” як «реабілітаційний двійник» «Чотирьох шабель». ТЛ: роман у новелах, художній час і простір

2. Валер’ян Підмогильний “Місто” Автор інтелектуально-психологічної прози, перекладач. Світовий мотив підкорення людиною міста, самоутвердження, інтерпретовані на національному матеріалі. Зображення  “цілісної” людини: в єдності біологічного, духовного, соціального.РМ Міні-твір «Чи підкорив місто Степан Радченко?»ТЛ:екзистенціалізм, маргінальність, психологізм, іронія